Praha.cz

 
Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech
Sobota, 26. září 2015 12:31
Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech

Jaké je věkové složení obyvatel Prahy? Kolik dětí tu bude žít v roce 2050? Jak je na tom vaše čtvrť s čistotou ovzduší? Kde v Praze žije nejvíce psů a které policejní oddělení řeší nejvíce trestných činů? Odpovědi na tyto i další otázky nabídne výstava Znáte Prahu? Město v mapách, grafech a číslech, která se nejen Pražanům otevírá 1. října v Sále architektů na Staroměstské radnici.


„V Sekci prostorových informací sbíráme a vyhodnocujeme data, která pomáhají správě města co nejlépe rozhodovat. A o ta nejzajímavější data a informace se nyní chceme podělit s veřejností,“ řekl ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Petr Hlaváček.


Návštěvníci se v rámci výstavy například dozvědí, že 72 % návštěvníků Městské knihovny v Praze jsou ženy. Nebo že průměrný obyvatel Prahy vyprodukuje ročně 334kg směsného odpadu, který je následně téměř ze čtvrtiny vytříděn. Případně že 56 % domů v Praze má výšku menší než 10 metrů a 60 % z jejich celkového počtu je dvoupatrových. K vidění tu budou i nejrůznější mapy Prahy jako je mapa hustoty osídlení, mapa kanalizační sítě či hluková mapa a mnohé další.


„Chtěli jsme data představit přístupnou a zábavnou formou. Kdo bude mít zájem otestovat své znalosti a schopnost orientace v mapách, může si v expozici vyhledat pár úkolů a zkusit na ně odpovědět. Velký důraz jsme kladli také na originální výtvarné zpracování, jehož autorem je grafik Roman Černohous,“ uvedl mluvčí institutu Adam Švejda.


Výstava však nenabízí jen data zábavná či kuriózní. Skrze grafy, čísla a mapy tu totiž probíhá hledání odpovědí na otázky, kdo jsou dnešní obyvatelé Prahy, jak žijí, jak bydlí a jak se po svém městě pohybují a jak je možné, že celý složitý organismus lidí, budov, silnic, kolejí, parků, elektrických vedení a telefonních sítí či kanalizací vůbec funguje. V rámci výstavy nebudou chybět ani doprovodné programy. „Stejně jako jiné výstavy, které pořádáme, je i na Znáte Prahu? vstupné zdarma. Seznamovat Pražany s děním v jejich městě chápeme jako jeden z důležitých úkolů Institutu plánování a rozvoje,“ dodal Adam Švejda.


Výstava bude otevřena od 1. října do 31. prosince 2015 v Sále architektů na Staroměstské radnici.


Foto: www.pixmac.cz

Zdroj: IPR Praha

(ewe)