Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Dobrodružné cestování vlakem i časem v NZM
Dobrodružné cestování vlakem i časem v NZM
Úterý, 29. březen 2016 13:01
Dobrodružné cestování vlakem i časem v NZM

Pro všechny příznivce vláčků, mašinek, kolejí a romantických krajin připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Klubem železničních modelářů z Prahy 7 – Bubnů dobrodružný výlet proti proudu času. Od dnešního dne až do 4. dubna 2016 můžete procestovat vlakem celé minulé století a při té příležitosti zjistit, jak souvisela vlaková doprava se zemědělstvím.


Expozice modelové železnice, která je ztvárňuje skutečnou železnice se vším, co k železnici patří, akorát v měřítku 1:87, umožní všem návštěvníkům ocitnout se o více než sto let zpět a představit si, jak se tenkrát cestovalo po železnici. Délka hlavní jednokolejné tratě dosahuje téměř 60 metrů, úzkorozchodná trať je dlouhá 10 metrů. K vidění budou zejména modely vozidel bývalých ČSD z období od roku 1921 do roku 1992, především typické československé vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak.


Provoz zajišťují převážně modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek. Každý kvalitní model musí být co nejdůsledněji zasazen do určité roční doby a především železniční epochy, aby umožnil co nejvěrnější napodobení železničního provozu, typického pro dané období. Proto bude obměna vlakových souprav na výstavě probíhat v souladu s jednotlivými železničně-modelářskými epochami, takže i putování časem bude rozděleno: při zahájení výstavy v úterý 29. března se předpokládá provoz vozidel z epochy II., což jsou modely z let 1921 – 1945, ve středu a ve čtvrtek by měl provoz probíhat v epoše III., představující modely z let 1945 – 1968 a od pátku do neděle se předpokládá provoz v epoše IV, což jsou zase modely z období let 1968 – 1992.


Každý, kdo na výstavu zavítá, bude moci spatřit svět jako z Gulliverových dobrodružství: hlavní jednokolejná trať včetně železničních stanic je vybavena zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími. Kromě železničních modelů budou na modelovém kolejišti k vidění i modely automobilů a zejména modely zemědělské a lesní techniky, rovněž v měřítku 1:87.


A pokud si snad kladete otázku, jak souvisejí železniční modely se zemědělstvím, vězte, že zásadně. V minulém století byly totiž velmi úzce propojeny, jak vysvětlil ředitel pražské pobočky NZM Ing. Jiří Houdek: „Po železnici se v dobách minulých dopravovalo takřka vše, co souviselo s běžným životem lidí – nejen plodiny, obilí, ryby a dobytek, ale i dřevo, uhlí a tak dále. Železnice byla hlavní dopravní cestou pro veškeré zemědělské a lesnické produkty a výrobky a její role byla v tomto ohledu nezastupitelná. Dnes už její podíl na transportu těchto komodit významně ustoupil, ovšem byli bychom rádi, aby se ani na tyto dnes už „dřevní“ časy nezapomínalo a aby si každý návštěvník mohl připomenout kus historie v kontextu, který jí náleží.“


Pokud jste zvědaví a zvídaví a romantický svět železničních tratí máte rádi, vypravte se do budovy Národního zemědělského muzea v Kostelní ulici č. 44 na Praze 7. Máte na to pouhý týden!


Foto: pixabay.com

Zdroj: NZM

(ewe)Dobrodružné cestování vlakem i časem v NZM