Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Kulaťák má šanci
Kulaťák má šanci
Čtvrtek, 24. březen 2016 20:53
Kulaťák má šanci

Praha 6 prosadila vyhlášení soutěže na řešení Vítězného náměstí a pražský magistrát vyšel vstříc jejímu požadavku na vypsání urbanisticko-dopravní soutěže. Rozlehlé a komplikované křížení několika komunikací, které může ve špičce vyděsit nejen mimopražského návštěvníka, ale i otrlého domorodce, totiž dostalo další ránu po zprovoznění tunelu Blanka.„V roce 2020 to bude přesně sto let od doby, kdy architekt Engel vyhrál urbanistickou soutěž na regulaci Dejvic a Bubenče. Bylo by příjemné dát Vítěznému náměstí novou podobu sto let od jeho pomyslného vzniku,“ vyjádřil svou naději zástupce starosty Prahy 6 Martin Polách, zodpovědný za dopravu a veřejný prostor. Tehdejší, na svou dobu opravdu velkorysé řešení, totiž nemohlo reflektovat dnešní obrovskou dopravní zátěž.


„Současný stav jednoho z největších a nejmonumentálnějších náměstí v Praze je žalostný. Kdysi klasicky členěná plocha dnes při dopravním zatížení nefunguje ani z pohledu veřejného prostoru, ani z pohledu dopravní křižovatky. Otevření Tunelového Komplexu Blanka v roce 2015 dramaticky zhoršilo dopravní zatížení Vítězného náměstí a přilehlých hlavních komunikací. Hledáme řešení dílčích zlepšení, která bez celkového koncepčního řešení nejsou vskutku efektivní. Výhledově také dojde k dostavbě budov a dokončení obvodu Vítězného náměstí, na což by celkové řešení již mělo být připraveno,“ upřesnil Martin Polách.


Mezi nejvážnější problémy Vítězného náměstí patří tamní nefunkční dopravní křižovatka, kde dochází ke křížení tras aut a chodců, tramvajová zastávka zasahující do náměstí, přítomnost autobusového nádraží, nevhodně situované výstupy z metra či z hlediska veřejného prostoru nedostatečně využité plochy. „Poptávané řešení by mělo zahrnovat vytvoření adekvátního parteru po obvodě náměstí, bezkolizní dopravní koexistenci aut a chodců, jakož i celkové uvolnění a zcelení plochy pro možnost vybudování soustavy předzahrádek, vkusného městského mobiliáře a zeleně,“ doplnil zadání starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.


Magistrát hl. m. Prahy vyšel vstříc požadavku městské části Praha 6 na vypsání veřejné urbanisticko-dopravní soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. Během tohoto roku by se měla soutěž připravit včetně podrobného zadání a podkladů. Na podzim by pak mělo dojít k jejímu vyhlášení. Je zřejmé, že dnešní neutěšený stav náměstí se ještě zhoršil vlivem dopravy po otevření tunelového komplexu Blanka a je tudíž nutné řešit dopravní situaci stejně jako veřejný prostor náměstí.


Zdroj, úvodní foto: praha6.cz, wikimedia.org, ŠJů

(zmk)Kulaťák má šanci