Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Praha zvelebí po Malostranském náměstí i nábřeží Na Františku a Dvořákovo nábřeží, jak se vám líbí návrhy?
Praha zvelebí po Malostranském náměstí i nábřeží Na Františku a Dvořákovo nábřeží, jak se vám líbí návrhy?
Středa, 30. březen 2016 09:13
Praha zvelebí nábřeží Na Františku, IPR Praha

Poté, co se Prahou v letech 2002 a 2013 prohnala povodeň, je vozovka na Dvořákově nábřeží ve velmi špatném stavu. Praha se ji nyní chystá opravit – a obnoví přitom i chodníky a přilehlá veřejná prostranství včetně parčíku. V současnosti je navíc nábřeží Na Františku vnímáno velmi neurčitě, jakoby se snad opět octlo na periferii zájmů. Když se řekne Dvořákovo nábřeží, tak se občanům nevybaví buď nic, případně lodě, náplavka nebo tranzitní doprava. Přitom je to místo, na kterém se jedny z nejstarších dochovaných stavebních památek potkávají s Vltavou.


„Lokalita Na Františku mohla být velmi atraktivním koutem Prahy. Leží totiž mezi břehem řeky a Anežsko-Haštalskou čtvrtí s jejími romantickými uličkami. Dnes jí však návštěvníci vzhledem k zanedbanosti a dopravnímu ruchu příliš nevyhledávají,“ uvedl ředitel IPR Praha Petr Hlaváček. „Chystaná oprava vozovky je příležitostí pojmout proměnu nábřeží komplexně,“ dodává.

Zapojte se do obnovy nábřeží!

1) Prohlédněte si co se změní na nábřeží Na Františku: výstavní panely (51 MB), vizualizace - současný stav vs. návrh

2) Pošlete své připomínky přes elektronický formulář

3) Přijďte probrat návrhy rekonstrukce přímo s jejich autory z IPR Praha a předejte své připomínky přímo jim v sobotu 9. dubna 10:00 – 13:00 u panelu č. 1 (za nepříznivého počasí na recepci Národní galerie ČR v Anežském klášteře) nebo při odpolední procházce od 14:00 (tamtéž)

DOPORUČUJEME - Více fotografií, informace k čemu slouží koncepční studie Dvořákova nábřeží, související záměry v území, rozsah koncepční studie, proč se neupravuje také náplavka nebo proč nebyla vypsána architektonická soutěž naleznete na stránce www.iprpraha.cz/dvorakovonabrezi

Historie nábřeží Na Františku

Praha zvelebí nábřeží Na Františku, IPR PrahaDlouhá léta byly břehy Vltavy kolem Anežského kláštera vnitřní periferií Starého Města pražského - koncovým místem poněkud stranou od hlavních cest. Nejvýznamnější cestou v okolí byla spojnice brodu u ostrova Štvanice a brodu pod Pražským hradem, která však nevedla přímo po břehu.

Prvním zásadním stavebním počinem bylo založení dvojkláštera klarisek a minoritů - následovníků Sv. Františka a Sv. Kláry z Assisi, který ovládá území prakticky dodnes. Projevuje se to nejen pojmenováním území podle Františka, ale i niveletou založení budov a strukturou zástavby. Klášter byl natolik významná budova, že se okolí spíš přizpůsobovalo klášteru, než naopak (ke změně trendu došlo ve větší míře až počátkem 20 stol.). Struktura zástavby byla dále doplněna o další významný klášter Milosrdných bratří.

Razantní změnou byl až plán pražské Asanace z konce 19. stol., která byla motivována úsilím významně zlepšit zejména hygienické podmínky pro život ve městě. Asanace se uzavírá až v 80. letech 20. stol demolicemi budov kolem ul. Klášterské a přestavbou původně dvou budov na budovu Hotelu President. V u dobu již stála budova hotelu Intercontinental architekta Karla Filsaka, která vlastně asanovala již jednou asanovanou strukturu bloků.Zdroj a foto: IPR Praha
(zem)Praha zvelebí po Malostranském náměstí i nábřeží Na Františku a Dvořákovo nábřeží, jak se vám líbí návrhy?