Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy V Praze vzniká nový rybník
V Praze vzniká nový rybník
Úterý, 29. březen 2016 07:24
V Praze vzniká nový rybník

V minulém týdnu byla v Praze 5 v prostoru nádrže Homolka na Motolském potoce zahájena výstavba nového rybníka, který rozšíří vodní plochy v blízkosti lesoparku Na Cibulce. Proměna prostoru bude kromě rybníka s ostrůvkem v severní části nádrže zahrnovat také zpřírodnění koryta Motolského potoka, který nádrží protéká, a výstavbu mlatové cesty podél potoka.


Území suché nádrže, která slouží k zadržování povodňových průtoků Motolského potoka, prošlo revitalizací již v roce 2009, avšak tehdejší úpravy byly zaměřeny především na potok Cibulka a vytvoření několika tůní. Nyní je projekt zaměřen na vybudování rybníka a další výše popsané úpravy.


Veškeré stavební práce by měly být hotové do konce roku 2016 a už na jaře 2017 se návštěvníci lesoparku budou moci těšit z nové vodní plochy, která na území nádrže přivábí i nový život. Rybník, jehož výhodou bude bezprostřední blízkost lesního porostu, osídlí obojživelníci i vodní ptáci.


Nový rybník v suché nádrži Homolka


mapa-homolka Nový rybník s ostrůvkem a litorálním pásmem zaujme plochu o rozloze 4 150 m2 v severní části suché nádrže, kterou v současné době přerušují dva odvodňovací kanály. Rybník bude vybudován jako boční, z Motolského potoka do něj povede nátok a k jeho vypouštění bude sloužit betonový požerák obložený kamenem. Pro případ povodní se na rybníce zřídí bezpečnostní přeliv z kamenné dlažby. Hráz mezi rybníkem a potokem opevní ze strany rybníka kamenný pohoz a podél potoka povede nová mlatová cesta.


Rybník částečně zasáhne i do stávajícího rovného koryta Motolského potoka, které se o kousek posune a získá nové zákruty, jimiž bude voda pozvolněji proudit. Motolský potok nyní protéká suchou nádrží po nevzhledných polovegetačních panelech, zato nové zrevitalizované koryto bude mělčí, mírnější a opevní jej balvanitá rovnanina, podobná přírodním korytům vodních toků.


První etapa projektu, během níž byl z území odstraněn invazivní trnovník akát, zde začala již v loňském roce, nyní se začíná hloubit samotný rybník.


Suchá nádrž Homolka


Suchá nádrž Homolka byla postavena v 80. letech minulého století a slouží jako speciální stavba pro soustředění povodňových průtoků Motolského potoka před jeho zaklenutím. Nátokový objekt do zaklenutí funguje také jako lapač splavenin, který se pravidelně čistí, aby se zaklenutá část potoka nezanášela. Hráz suché nádrže je dlouhá 108 m a vysoká 1,6 m. Při maximální hladině je nádrž schopna pojmout až 4 220 m3 vody a plocha hladiny je 5 869 m2. Kvůli poměrně svažitému terénu a nízké hrázi je však pro retenci povodňových průtoků využita pouze cca 1/3 plochy nádrže.


Foto: pixabay.com

Zdroj: Lesy hl. m. Prahy

(ewe)V Praze vzniká nový rybník