Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy V Praze začaly platit nové rozsáhlé zóny placeného stání
V Praze začaly platit nové rozsáhlé zóny placeného stání
Pondělí, 29. srpen 2016 05:57
Nové zóny placeného stání v Praze, foto Kateřina Knapová

Ve středu 24. srpna 2016 došlo v Praze k dlouho avizovanému a diskutovanému rozšíření parkovacích zón pro rezidenty. Jedná se o větší množství lokalit na Praze 5 a 6. Zároveň zavádí Praha 5 snížení maximální povolené rychlosti ve vybraných lokalitách na 30 km v hodině.
Nové zóny placeného stání v Praze, foto Kateřina KnapováÚčelem všech zavedených zón placeného stání v Praze je regulace parkování. Obyvatelé exponovaných lokalit by měli mít možnost zaparkovat své auto v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, nemovitosti či provozovny. Snahou také je motivovat návštěvníky tak, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem jen po nezbytně nutnou dobu a uvolnili tak parkovací místo dalším řidičům.

Modře označená rezidentní zóna je určena pro rezidenty, abonenty a majitele.

Fialově označená smíšená zóna je určena pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků

Oranžově označená návštěvnická zóna je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků, v Praze 6 ale není tato zóna zatím zřízena.

INFORMACE O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ NA PRAZE 5

Zóny placeného stání (ZPS) na Praze 5 jsou rozdělena do menších rezidentní parkovacích oblastí - jde o nejmenší jednotky zón placeného stání.

SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI NA 30 km/h NA PRAZE 5

Značka omezení rychlosti na 30 km/h, zdroj Praha 5V souvislosti s nově vzniklými parkovacími zónami vznikla také ZÓNA "30", kde je rychlost vozidel omezena na maximální povolenou rychlost 30 km/h. Vznikla od 24. srpna v oblasti širšího centra městské části Praha 5 - okolí křižovatky Anděl, definované komunikacemi Kartouzská, Radlická, Ostrovského, Vltavská, Svornosti, Zborovská, Matoušova, Preslova, V Botanice s tím, že toto zklidnění přinese kýžený dopad na zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v tomto hustě zastavěném území, kde probíhá čilá pěší doprava.

V oblasti se zónou placeného stání dochází k zlepšení rozhledu chodců v místech přechodů pro chodce, a to užitím dopravního značení a dopravního zařízení, tj. vodorovným dopravním značením V12c (zákaz zastavení), vodorovným dopravním značením V13 (šikmé čáry) a vodorovným dopravním značením V 13 (šikmé čáry), doplněným dopravním zařízením Z11h (balisety-směrové sloupky).

Mapy a další oblasti, kde v souvislosti se zřízením zón placeného stání je tento režim omezení rychlosti zaváděn, naleznete zde: http://praha5.cz/cs/dokument/aktuality/211796-petka-snizuje-ve-vybranych-lokalitach-maximalni-povolenou-rychlost-na-30kmh

INFORMACE O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ NA PRAZE 6

Nové zóny placeného stání v Praze, foto Kateřina KnapováNová parkovací oblast Praha 6 je vymezená na částech katastrálních území Bubeneč, Hradčany, Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Břevnov a Střešovice. Kdo má nebo bude mít na Praze 6 místo trvalého pobytu, vlastnictví nemovitosti či sídlo podnikání nebo provozovny na území městské části, bude mít možnost parkování v rezidentních a smíšených zónách placeného stání Prahy 6.

STRÁNKY, TÝKAJÍCÍ SE NOVÝCH PLACENÝCH PARKOVACÍCH ZÓN

- Stránky Technické správy komunikací Parkujvklidu.cz
- Zóny placeného stání na Praze 5
- Zóny placeného stání na Praze 6


Zdroj: Praha.eu, Praha 5, Praha 6, TSK Praha
Foto: Kateřina Knapová(zem)V Praze začaly platit nové rozsáhlé zóny placeného stání