Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Zapojte se do plánování nové podoby Motolského údolí!
Zapojte se do plánování nové podoby Motolského údolí!
Sobota, 02. duben 2016 11:00
Praha 5 otevírá další participační jednání, tentokrát se týká Motolského údolí

V současné době běží v Praze 5 několik projektů, k nimž radnice v rámci participace zve veřejnost. Vedle soutěžního workshopu Na Pláni, urbanistické studie sídliště Barrandov a obnovy Buďánek vstupuje NYNÍ „do hry“ i urbanisticko – architektonická studie Motolského údolí. Pomozte vylepšit místa, která jsou řešena neuspokojivě. Úpravy se budou týkat nejen dopravních řešení, např. nová podoba tramvajových zastávek, přechody pro chodce, bezbariérovost, ale také veřejného prostoru - nové lavičky, náměstí, úpravy parků.


Radnice Prahy 5 zadala ateliéru A69 architekti zpracování urbanisticko – architektonické studie Motolského údolí. Ta se v první etapě bude zabývat lokalitou Plzeňská – Vrchlického, od městského okruhu po osadu Buďánka. Druhá etapa bude řešit území navazující, a to od Buďánek po Bucharovu.

Při zpracování bude kladen důraz na zapojení veřejnosti, proto se budou v analytické fázi projektu zjišťovat názory občanů. Jednat se bude o průzkum současného stavu, vypátrání konfliktů v území, vyvolání diskuse, podnícení spolupráce mezi hlavními aktéry v území a identifikaci občanů s projektem.

Na duben je k první etapě připravena řada akcí, zahrnující dotazníky, urbanistické vycházky i plánovací setkání. Informace k těmto akcím (termíny, místa srazu apod.) i participaci bude možné najít na stránkách www.facebook.com/motolskeudoli nebo www.motolskeudoli.praha5.cz, kde je zároveň možné vyplnit online dotazník. Stránky budou funkční i pro druhou etapu. „V září počítáme s prezentací a konzultací návrhu s veřejností, v říjnu se zapracováním změn. V konečné fázi bychom měli být u první etapy koncem října, u druhé etapy koncem ledna,“ předesílá navazující kroky radnice zástupce starosty Lukáš Budín (SZ).

Praha 5 otevírá další participační jednání, tentokrát se týká Motolského údolíV Názor obyvatel bude výchozím bodem pro samostatnou Koncepční studii veřejných prostranství, která se zároveň stane podkladem pro regulační plán. V rámci jejího zpracování bude mj. řešena lokalita mezi komunikacemi Plzeňská a Vrchlického (proluky v ulici Hlaváčova) a předprostor Buďánek (křižovatka Plzeňská – Nad Zámečnicí). Studie předloží koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality. „Po odevzdání hrubopisu architekti znovu osloví veřejnost kvůli zpětné vazbě, názory pak zapracují do finální podoby,“ dodává místostarosta.

Praha 5 nedávno vyzvala občany k participaci na soutěžním workshopu Na Pláni a urbanistické studii sídliště Barrandov, také úzce spolupracuje s občanskými sdruženími na obnově Buďánek. „Díky připravovaným studiím nejen nalezneme a určíme směr rozvoje řešených lokalit, ale zároveň nastavíme pravidla pro další výstavbu. Studie budou jednak metodickým podkladem při posuzování záměrů investorů a developerů, jednak podkladem pro územní rozhodování,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09).

Důležitá informační příloha stažení zde: www.praha5.cz/cs/priloha/11086.


Zdroj a foto: Praha 5(zem)


Radnice Prahy 5 zadala ateliéru A69 architekti zpracování urbanisticko – architektonické studie Motolského údolí. Ta se v první etapě bude zabývat lokalitou Plzeňská – Vrchlického, od městského okruhu po osadu Buďánka. Druhá etapa bude řešit území navazující, a to od Buďánek po Bucharovu.

Při zpracování bude kladen důraz na zapojení veřejnosti, proto se budou v analytické fázi projektu zjišťovat názory občanů. Jednat se bude o průzkum současného stavu, vypátrání konfliktů v území, vyvolání diskuse, podnícení spolupráce mezi hlavními aktéry v území a identifikaci občanů s projektem.

Na duben je k první etapě připravena řada akcí, zahrnující dotazníky, urbanistické vycházky i plánovací setkání. Informace k těmto akcím (termíny, místa srazu apod.) i participaci bude možné najít na stránkách www.facebook.com/motolskeudoli nebo www.motolskeudoli.praha5.cz, kde je zároveň možné vyplnit online dotazník. Stránky budou funkční i pro druhou etapu. „V září počítáme s prezentací a konzultací návrhu s veřejností, v říjnu se zapracováním změn. V konečné fázi bychom měli být u první etapy koncem října, u druhé etapy koncem ledna,“ předesílá navazující kroky radnice zástupce starosty Lukáš Budín (SZ).

Praha 5 otevírá další participační jednání, tentokrát se týká Motolského údolíV Názor obyvatel bude výchozím bodem pro samostatnou Koncepční studii veřejných prostranství, která se zároveň stane podkladem pro regulační plán. V rámci jejího zpracování bude mj. řešena lokalita mezi komunikacemi Plzeňská a Vrchlického (proluky v ulici Hlaváčova) a předprostor Buďánek (křižovatka Plzeňská – Nad Zámečnicí). Studie předloží koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality. „Po odevzdání hrubopisu architekti znovu osloví veřejnost kvůli zpětné vazbě, názory pak zapracují do finální podoby,“ dodává místostarosta.

Praha 5 nedávno vyzvala občany k participaci na soutěžním workshopu Na Pláni a urbanistické studii sídliště Barrandov, také úzce spolupracuje s občanskými sdruženími na obnově Buďánek. „Díky připravovaným studiím nejen nalezneme a určíme směr rozvoje řešených lokalit, ale zároveň nastavíme pravidla pro další výstavbu. Studie budou jednak metodickým podkladem při posuzování záměrů investorů a developerů, jednak podkladem pro územní rozhodování,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09).

Důležitá informační příloha stažení zde: www.praha5.cz/cs/priloha/11086.


Zdroj a foto: Praha 5(zem)Zapojte se do plánování nové podoby Motolského údolí!