Praha.cz

 
Bedřich Smetana

Bedřich Smetana, jeden z našich nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů, se narodil 2. března 1824 v Litomyšli do zámožné rodiny sládků. Bedřichův otec František měl velice rád hudbu, a proto s ní svého syna začal seznamovat už v raném dětství. Malý Smetana se učil hrát od 4 let na housle a později i na klavír. Dnes je známý především svým cyklem symfonických básní Má vlast a operami, Libuše a Prodaná nevěsta.

Život

Bedřich Smetana odchází po absolvování základní školní docházky studovat na gymnasium do Plzně, ale více než studiu se věnuje hudbě. Po maturitě se živí jako učitel hudby v Praze u hraběte Leopolda Thuna a začíná komponovat svoje první skladby. Zároveň se seznamuje s vynikajícím učitelem Josephem Prokschem, který ho soukromě učil kompozici.


Roku 1848 zakládá svoji hudební školu, kde učí hru na klavír. V té době se seznamuje se svou první budoucí ženou Kateřinou Kolářovou, která si o rok později stává jeho ženou, se kterou má čtyři dcery (tři zemřely).

V 50. letech, v době Bachova absolutismu, je Smetana nucen žít ve vzdáleném švédském Göteborgu, kde komponuje polky a diriguje koncerty klasické hudby.


Po pádu Bachova absolutismu se opět vrací se ženou domů, ta však na následky tuberkulózy v německých Drážďanech umírá. Navzdory neblahým rodinným událostem Smetanu v Čechách čeká štěstí - řídí hudební školu, stává se sbormistrem pěveckého spolku Hlahol a v roce 1860 se žení se svou druhou ženou Bettinou Ferdinandovou. Velký úspěch mu zajistilo uvedení opery Braniboři v Čechách, za kterou získal ocenění za nejlepší českou operu, ale první opravdu typickou českou operou se stala až Prodaná nevěsta, kterou složil v letním sídle v Obříství. Díky tomuto úspěchu se stal v roce 1866 dirigentem orchestru Prozatimního divadla. Mezi jeho další významné opery patří Libuše a Dvě vdovy.

V létě roku 1874 ztratil sluch v pravém uchu a na podzim ohluchl úplně. V červnu roku 1875 se stěhuje z Prahy do myslivny v Jabkenicích u Mladé Boleslavi za svojí poslední dcerou Žofií. Ale hluchota ho nezlomí a komponuje dál své vrcholné opery Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu, oba smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance, řadu sborových děl, dokončil zde cyklus Má vlast. 11. června 1881 se mu dostalo ohromné cti, při příležitosti otevření Národního divadla jeho operou Libuše.


<Jeho zdravotní stav se v následujících letech náhle zhoršil a 20. dubna 1884 musel být převezen do Prahy do ústavu pro duševně choré, kde 12. května 1884 umírá. Bedřich Smetana byl pochován na Vyšehradském hřbitově.


Dílo

Opery:
* Braniboři v Čechách (1862–1863, premiéra 1866)
* Prodaná nevěsta (1864–1866, premiéra 1866)
* Dalibor (1866–1867, premiéra 1868)
* Libuše (1869–1872, premiéra 1881)
* Dvě vdovy (1873–1874, premiéra 1874)
* Hubička (1875–1876, premiéra 1876)
* Tajemství (1877–1878, premiéra 1878)
* Čertova stěna (1880, premiéra 1882)
* Viola – jen fragment (1872–1884)

Symfonické básně:
* cyklus Má vlast - Vyšehrad, Vltava, Šárka,Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník
* cyklus Švédské písně - Richard III., Valdštýnův tábor

Komorní dílo:
* Z mého života - smyčcový kvartet e moll
* Smyčcový kvartet d moll
* Z domoviny - cyklus pro housle a klavír

Klavírní tvorba:
* Salonní skladby - Salonní polky (Luisina, Betina, Jiříkova,...)
* Koncertní skladby - Koncertní etuda Na břehu mořském
* Poetické polky
* cyklus České tance (4 polky, 10 tanců-Hulán, Obkročák, Cibulička, * Sousedská, Medvěd, Dupák,...)
* Mackbath a čarodějnice
* Šest charakteristických skladeb

Orchestrární tvorba
* Symfonie E dur - téma z Rakouské národní hymny

Obsah převzat z encyklopedie Wikipedia