Praha.cz

 
Karel Čapek
Karel Čapek portrét

„Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.“

Karel Čapek se narodil roku 1890 v Malých Svatoňovicích. S bratrem Josefem pocházeli ze vzdělané rodiny a zejména ze strany matky Boženy se mu dostalo ono chytré vnímání světa. Otec Antonín byl báňským lázeňským lékařem. Měli ještě sestru Helenu. Studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a následovaly studia v Berlíně a Paříži. Bratr Josef byl nadaným malířem. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole malbu a grafiku.
Josef Čapek - Dívka s fialovou stužkou Z důvodu nemoci, trpěl tzv. Bechtěrevovou nemocí, nebyl odveden do armády a nemusel proto bojovat v první světové válce. Ale i tak byl velmi zasažen touto. Po studiu v roce 1917 nedlouho asi tři měsíce působil jako vychovatel v šlechtické. Záhy ale přesedlal na novinařinu. Pracoval jako redaktor v několika časopisech: Národních listech (1917–1921), Nebojsa (1918–1920), Lidových novinách (od r. 1921). Na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování listu Z Národních listů odešel (r. 1921). V následujících letech 1921–23 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. Později 1925–33 byl prvním předsedou Československého PEN klubu. O Karlu Čapkovi se dá říct, že to byl člověk, který na co sáhnul, to se mu dařilo. Například fotografování. Jeho knížka Dášeňka čili život štěněte si zachovala své kouzlo dodnes a ve své době to byla jedna z nejprodávanějších fotografických knih.Dášeňka čili život štěněte Dalším z jeho koníčků byla etnická hudba, Tento multikulturní člověk měl mimořádný záběr. Filosofické a estetické vzdělání mu otevřelo obrovský vhled do mnoha oborů, které uměl propojit, což o dnešním přístupu ke vzdělání téměř zcela chybí. Naopak po Mnichovské dohodě a odchod E. Beneše do exilu, se stal obětí politických útoků ne od Němců, ale od primitivních omezených jedinců tohoto národa, ostatně jak je naším „dobrým“ historickým a stále přítomným zvykem, protože opravdu vzdělaný člověk je pro jisté kruhy vždy nebezpečný.Čapek Ve svých dílech mistrně využíval českého jazyka, do knih vnesl své reálné obavy z přetechnizování světa, konkrétně v díle RUR, kde použila tato opravdová osobnost, na kterou můžeme být právem, hrdí, poprvé slovo robot. Je to jedno z mála českých slov, které obohatilo svět. Karela Čapka považujeme za předchůdce scifi. Jeho neustálé puzení k zamýšlení ho vedly k hranicím lidského poznání, mnohoúhelné pohledy na realitu, ho vede k noetice. Tato problematika se odráží např. v trilogii Hordubal.

Logickou cestou jej jeho povaha zavedla do Lidových novin, které byly tehdy špičkou mezi novinami. Zavádí zde poprvé tzv. sloupky, které do této doby neexistovaly. Mezi další redaktory a přispěvatele patřili opět opravdové osobnosti, jako např. F. Peroutka, Karel Poláček, Josef Čapek, Edvard Valenta, Eduard Bass, ale i prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš a mnoho dalších.Olga Scheinpflugova Za normalizačních dob byly tyto noviny šířeny jako samizdat. Tento skvost prvorepublikové české novináři nyní patří do koncernu Rheinisch-Bergische Druckerei - und Verlagsgesellschaft, GmbH, vydavatele deníku Rheinische Post.

Neopomenutelnou ženou v jeho životě byla Olga Scheinpflugová (česká herečka a spisovatelka, se kterou se ke sklonku života (v srpnu 1935) oženil.


Závěrem zbývá uvést některá z jeho děl, jako jeho prózu, drama, cestopisy a další. Boží muka, Krakonošova zahrada, Kritika slov, Trapné povídky, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, R.U.R., Život a dílo skladatele Foltýna Zahradníkův rok , Apokryfy, Hordubal, Matka Povětroň, Obyčejný život, Jak se co dělá, Loupežník, Ze života hmyzu, Věc Makropulos. Výlet do Španěl, Anglické listy, Cestopisy Italské listy, Cesta na sever, Obrázky z Holandska. Mezi politická díla patří Hovory s TGM, Mlčení s T. G. Masarykem.


Autor: Natálie Růžičková